01 marca odchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej 03 lutego 2011 roku. Data nie jest przypadkowa. Tego dnia 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców ostatniej ogólnopolskiej konspiracji Wolność i Niezawisłość- między innymi Łukasza Cieplińskiego.

Niezłomni stanowili najliczniejszą grupę zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy radzieckiej. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia -1945- działało ponad 200 tysięcy konspiratorów. Dwadzieścia tysięcy walczyło w oddziałach partyzanckich. Kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność.

Łącznie w antykomunistycznym podziemiu zaangażowanych było  ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. Wyrazem hołdu i pamięci Żołnierzy Wyklętych był krótki apel w Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach, w czasie którego została odczytana informacja na temat Niezłomnych. Uczniowie mogli zapoznać się z historią bohaterów Wyklętych dzięki tablicom upamiętniającym ich bohaterską postawę.

Dwie ostatnie godziny lekcyjne były poświęcone również Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w czasie których uczniowie poszczególnych klas mieli możliwość obejrzenia filmów : „ Inka”, „ Rotmistrz Pilecki”, „ Generał Nil”.