W naszej szkole również pamiętamy o Niezłomnych, którzy jeszcze długo po wojnie walczyli z narzuconym Polsce ustrojem oraz ginęli za naszą wolność. Z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych nauczyciele historii – p. Dorota Zielińska i p. Dariusz Jałoszyński przygotowali krótki apel poświęcony uczczeniu pamięci tychże żołnierzy oraz wystawę tematyczną, która przez kilka dni będzie przybliżała uczniom naszej szkoły sylwetki Niezłomnych.