W bieżącym roku kolejna eliminacja Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozegrana została 05 lutego b.r.  na sali sportowej przy Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach. Organizatorami turnieju byli: Gmina Przelewice, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Polski Związek Motorowy O/T w Szczecinie, Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach, Przelewickie Stowarzyszenie  Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”  i Gimnazjum im. OZP w Przelewicach. Patronat honorowy nad turniejem objął członek Zarządu WZ Robert Grzywacz, a medialny TVP 3 Szczecin. Warto dodać, że turniej, choć organizowany po raz pierwszy na terenie naszej gminy, jak i województwa, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 100 osób.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk w asyście: prezesa Polskiego Związku Motorowego O/T Szczecin Józefa Liszczaka,  Starosty Pyrzyckiego Kazimierza Lipińskiego i dyrektor Gimnazjum im. OZP Renaty Kozickiej.

Turniej składał się z trzech odrębnych konkurencji. Pierwsza to test wiedzy składający się z 25 pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego i test dotyczący zasad pokonywania skrzyżowań. Druga obejmowała sprawdzian  umiejętności praktycznych jazdy na rowerowym torze przeszkód, a trzecia, to udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej podczas określonej sytuacji drogowej. Konkurencję dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy prowadzili: ratownik medyczny Waldemar Wiśniewski, a  testy z wiedzy o ruchu drogowym: młodszy aspirant  Daniel Świercz i aspirant Gabriel  Gapiński, a nad całością czuwał p. Waldemar Klemenski. nauczyciel Gimnazjum im. OZP i opiekun drużyn BRD na terenie naszej gminy. Natomiast podczas sprawdzianu jazdy rowerowej na torze przeszkód sędziowali opiekunowie drużyn: p. Jacek Pawłowski, p. Marek Kamiński, p. Jerzy Ostręga i p. Tomasz Gębala.

Do rywalizacji przystąpiły 23 drużyny (10 ze  szkół podstawowych i 13 z gimnazjalnych), które reprezentowały 9 województw: łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i  zachodniopomorskie.

Zwycięzcom nagrody wręczyli: p. Józef Liszczak, p. Kazimierz Lipiński, p. Mieczysław Mularczyk,  p. Renata Kozicka oraz  p. Andrzej Sikora  Komendant  Powiatowy Policji w Pyrzycach  i p. Beata Jałkiewicz przedstawiciel firmy „Karsko” Sp. z o.o. w Karsku.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom  i wszystkim, którzy wsparli turniej oraz dopomogli w sprawnej jego organizacji. Miło było słyszeć ze strony uczestników ciepłe i serdeczne słowa kierowane pod adresem organizatorów o dobrym przygotowaniu i profesjonalnej organizacji turnieju.