W życiu każdego człowieka są wyjątkowe chwile, które na zawsze zapisują się w jego sercu i pamięci. Takim wydarzeniem dla uczniów, rodziców, grona pedagogicznego, pracowników i absolwentów Publicznego Gimnazjum w Przelewicach stało się nadanie szkole imienia Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej. Przygotowania do tej niezwykłej uroczystości trwały kilka miesięcy, a ich ukoronowaniem była oficjalna ceremonia. Patronami szkoły zostali Olimpijczycy Ziemi Przelewickiej. Na naszym terenie wychowywało się i dorastało troje olimpijczyków: Danuta Bartoszek, Wojciech Matusiak oraz Paweł Januszewski. Z jednej małej gminy aż troje sportowców dostąpiło wyróżnienia, o jakim marzy wiele młodych osób rozpoczynających przygodę ze sportem. 06 czerwca 2014r. o godzinie 8.30 uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy, rodzice i zaproszeni goście udali się do Kościoła pod wezwaniem MB Królowej Polski w Przelewicach na uroczystą mszę świętą, która rozpoczęła się o godzinie 9.00. Przewodniczył jej ksiądz kanonik Roman Dutko, a wśród koncelebrantów był ksiądz kanonik Mirosław Gębicki, ksiądz Ryszard Krauze oraz ksiądz Adam Polanowski. Przewodniczący Rady Rodziców – pan Krzysztof Łukjaniuk poprosił księdza proboszcza o modlitwę w intencji społeczności szkolnej oraz poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru. W liturgii mszy świętej udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Dyrektor szkoły – pani Renata Kozicka podziękowała księdzu proboszczowi za modlitwę w intencji całej społeczności szkolnej oraz za poświęcenie sztandaru. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Publicznego Gimnazjum w Przelewicach. Na czele kolumny szedł poczet sztandarowy, poczet flagowy oraz poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół. Bezpieczne przejście ulicami Przelewic zapewnili strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Oficjalna część tej niezwykłej ceremonii, prowadzona przez panią Teresę Wierzbowską i pana Dariusza Jałoszyńskiego, odbyła się w specjalnie na ten dzień przygotowanej i przystrojonej sali gimnastycznej naszej szkoły. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się wprowadzeniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej i pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor – Renata Kozicka, która przywitała gości i przedstawiła historię, dorobek oraz patronów szkoły. W uroczystości uczestniczyli m.in.: pan Wojciech Matusiak z małżonką, pan Paweł Januszewski z rodzicami, pani Marianna Piotrowska (mama pani Danuty Bartoszek), pan dr Stanisław Krawiec – Członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Stanisław Kopeć – Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej wraz z Członkami Zarządu, pan Marcin Kuduk – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, pan Wiktor Tołoczko – Starosta Powiatu Pyrzyckiego, pan Marek Kibała – Wójt Gminy Przelewice, pan Marian Świderski – Przewodniczący Rady Gminy Przelewice, Radni Gminy Przelewice, Christian Marg z żoną – Dyrektor Regionale Schule mit Grundschule w Woldegk, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, Prezesi Klubów Olimpijczyka, pani Maria Syczewska – Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, Olimpijczycy, emerytowani dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum, emerytowani nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Przelewicach, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie. Kolejnym niezwykle ważnym momentem uroczystości było odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice – pana Mariana Świderskiego Aktu Nadania Publicznemu Gimnazjum w Przelewicach imienia Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej i wręczenie go Pani Dyrektor Renacie Kozickiej. Ponadto przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar szkoły Wójtowi Gminy Przelewice – panu Markowi Kibale, który przekazał go pani Renacie Kozickiej. Następnie sztandar został przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Przewodniczący Rady Rodziców odczytał Akt Ufundowania Sztandaru i przekazał go Pani Dyrektor. Kolejnym punktem była prezentacja sztandaru szkoły oraz ślubowanie uczniów. Po tej wzruszającej chwili głos zabrali nasi szacowni goście, którzy złożyli gratulacje i serdeczne życzenia z okazji nadania imienia szkole. Pani Edyta Kobus odczytała list przesłany nam przez panią Danutę Bartoszek, która niestety nie mogła uczestniczyć w uroczystości. Przygotowując się do nadania imienia szkole, uczniowie poznawali sportowe kariery Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej. Zwieńczeniem tego był konkurs wiedzy o patronach. Podczas uroczystości nadania imienia nagrodziliśmy laureatów. Nagrody wręczyli obecni na ceremonii patroni – pan Wojciech Matusiak i pan Paweł Januszewski. Następnie odbyła się część artystyczna uroczystości przygotowana przez panie: Edytę Kobus i Klaudię Kaczalską oraz pana Waldemara Klemenskiego. Uczniowie przedstawili montaż poetycko-muzyczny, który promował idee olimpijskie i dokonania naszych patronów. Podczas krótkiej przerwy goście mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą Olimpijczykom Ziemi Przelewickiej. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości uczniowie zostali zaproszeni na lody, a goście na poczęstunek. Nadanie imienia było dla nas niezwykłym świętem, które na zawsze zapisze się nie tylko w historii naszej szkoły, ale przede wszystkim w naszych sercach i pamięci. Cieszymy się, że wysiłek włożony w prace związane z przygotowaniami do tak ważnego dnia zaowocował piękną i wzruszającą uroczystością. Przedsięwzięcie związane z nadaniem imienia szkole nie mogłoby się odbyć bez pomocy i wsparcia sponsorów. Pragniemy, aby wszyscy z Państwa, którzy pomogli nam finansowo lub rzeczowo, przyjęli nasze szczere podziękowania i wyrazy wdzięczności. To dzięki Państwa przychylności i ofiarności możemy się szczycić pięknym sztandarem szkoły oraz zorganizowaniem cudownej uroczystości. Klaudia Kaczalska