07 marca 2013 r. uczniowie klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach zorganizowanych przez stowarzyszenie SIEJA. Były to zajęcia zorganizowane dla ok. 100 uczniów, podzielonych na 4 grupy. Wszystkie grupy pracowały jednoczenie – każda na innym stanowisku, pod kierunkiem profesjonalnego ratownika z WOPR-u. Szkolenie miało formę warsztatów, podczas których każdy uczeń miał możliwość wykonania próby resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wzięcia udziału w scence rodzajowej lub przećwiczenia rzutów liną ratowniczą. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał w prezencie od organizatorów breloczek z maseczką do sztucznego oddychania oraz książeczkę z najważniejszymi informacjami, o których była mowa podczas warsztatów. Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające, na pewno na długo pozostaną w pamięci naszych uczniów.