W dniach 7 – 11 września 2012 roku ośmioro uczniów z Publicznego Gimnazjum w Przelewicach oraz ich opiekunki: pani Teofila Guc i pani Ewelina Urban uczestniczyli w warsztatach językowych w Kownie na Litwie w ramach programu "Lider Pojezierza". Wyjazd ten był odpowiedzią na warsztaty, które odbyły się na początku czerwca w przelewickim gimnazjum. Warsztaty w Kownie rozpoczęły się 8 września wizytą w szkole Ugnes Karvelis Gimnazija, gdzie powitali nas dyrektor szkoły, nauczyciele oraz uczniowie biorący udział w projekcie. W trakcie zwiedzania szkoły dyrektor opowiedział o jej historii i patronie, następnie uczniowie i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w warsztatach lepienia w glinie. Po sprawdzeniu naszych talentów artystycznych udaliśmy się na słodki poczęstunek. Kolejnym punktem spotkania polsko-litewskiej młodzieży była wizyta w Czerwonym Dworze, gdzie odbywały się dożynki okręgu kowieńskiego. Wydarzenie to było świetną okazją ku temu, aby spróbować specjałów kuchni litewskiej, podziwiać wyroby rękodzielnicze oraz posłuchać litewskiej muzyki ludowej. Tego dnia mieliśmy również okazję uczestniczyć w Dniach Hanzy, gdzie prym wiodły pojedynki rycerskie i średniowieczne zabawy. Kolejny dzień polscy i litewscy uczniowie spędzili na zwiedzaniu Starego Miasta w Kownie. Odwiedziliśmy również Troki – malowniczo położony zamek Księcia Witolda, oraz stolicę Litwy – Wilno, gdzie głównym punktem programu była Ostra Brama. Mieliśmy też okazję podziwiać panoramę Wilna z Góry Giedymina – miejsca, w którym znajdują się ruiny zamku. Ostatni dzień spędziliśmy w skansenie nieopodal Kowna, gdzie znajdują się budowle charakterystyczne dla każdego z czterech regionów Litwy. Dzień zakończył się pożegnaniem i wyrażeniem chęci na dalszą współpracę pomiędzy szkołami. Szkoda tylko, że nie mogliśmy zostać dłużej. Dzięki warsztatom zacieśniliśmy nić współpracy pomiędzy kowieńskim a przelewickim gimnazjum, natomiast nauczyciele i uczniowie biorący udział w wymianie mieli okazję lepiej się poznać i zaprzyjaźnić. Co więcej, wyjazd umożliwił uczniom wykorzystanie znajomości języka angielskiego w praktyce, poznanie nowej kultury, kilku litewskich słów oraz nowych doświadczeń. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz dzięki realizacji kolejnych projektów. Ewelina Urban