Ślubuję:
Uwierzyć w siebie, nie poddawać się przeciwnościom.
Jak najlepiej wykorzystywać swoje zdolności.
Rozwijać swoje umiejętności.
Zdobywać wiedzę, by poznawać świat.
Zwalczyć w sobie to, co negatywne.
Akceptować innych.
Pomagać słabszym.
Nie ranić innych.
Pamiętać o kulturze i szacunku dla innych.
Wspólpracować, a nie rywalizować.