1 września o godz. 10:15 po uroczystej mszy świętej odbył się apel inaugurujący nowy rok szkolny. Na uroczystość przybyli uczniowie gimnazjum, ich rodzice, pracownicy szkoły oraz goście: Wójt Gminy Przelewice Pan Mieczysław Mularczyk, Zastępca Wójta Gminy Pan Zbigniew Kupisz oraz Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Marian Świderski. Po krótkim powitaniu oraz przyjęciu ślubowania od uczniów klas pierwszych Pani Dyrektor Renata Kozicka przekazała mikrofon Panu Wójtowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, którzy kolejno życzyli uczniom, nauczycielom i rodzicom powodzenia w nowym roku szkolnym. Akcentem upamiętniającym rocznicę wybuchu II wojny światowej była recytacja wiersza pt.”Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” w wykonaniu uczennicy klasy II Joanny Ziobrowskiej. Po krótkim apelu uczniowie i rodzice udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.