10 czerwca na godzinie wychowawczej, uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu teatru „Kurtyna” z Krakowa, pt. „Dlaczego milczeliście?”. Spektakl poruszał bardzo ważne kwestie społecznej akceptacji dla pijanych kierowców, obojętności i znieczulenia na krzywdę ludzką.