11 i 12 października w naszej szkole odbyły się ciekawe lekcje, przeprowadzone przez edukatorów Instytutu Pamięci Narodowej ze Szczecina i Gorzowa. Klasy III mogły uczestniczyć w prowadzonych w znakomity sposób przez Jarosława Palickiego warsztatach na temat „Zagłada Żydów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”. Zaprezentowana uczniom prelekcja miała pomóc w przyswojeniu wiedzy o niewyobrażalnym mordzie blisko 6 mln europejskich Żydów, w tym 3,5 mln Żydów polskich. Służyć miała także ciągłemu kształtowaniu żywej pamięci o tych wydarzeniach, przede wszystkim o ofiarach, ich cierpieniu i śmierci oraz odwadze i determinacji tych, którzy przeżyli. Podczas spotkania Jarosław Palicki przypominał o sprawcach, ich ideologii i postawach, często pełnych nienawiści i pogardy dla życia.

Natomiast II klasy uczestniczyły w zajęciach „W kleszczach dwóch totalitaryzmów. Okupacja ziem polskich”, które interesująco poprowadził Mateusz Lipko. Poprzez pracę z mapą i tekstami źródłowymi uczniowie zdobywali i systematyzowali wiedzę na temat ataku na Polskę w 1939 roku, aktów terroru, koszmarnych doświadczeń związanych z II wojną światową.

Spotkania, w których uczestniczyli uczniowie, zostały przez nich ocenione bardzo wysoko. Były ciekawe i znacząco poszerzyły ich wiedzę o tematach funkcjonujących w podręcznikach historii w stopniu niewystarczającym.

Edukatorzy z IPN-u gościli w szkole na zaproszenie nauczycieli.