Dzień Edukacji Narodowej został w naszej szkole uświetniony uroczystym apelem, podczas którego wystąpili uczniowie należący do kółka teatralnego kierowanego przez Panią Dorotę Zielińską. Apel zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk, ksiądz proboszcz Roman Dutko oraz przewodniczący Rady Rodziców Pan Krzysztof Łukjaniuk. Po przedstawieniu wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły – obecni oraz emerytowani zostali obdarowani kwiatami oraz zaproszeni przez rodziców na słodki poczęstunek.