Ogromny sukces uczniów przelewickiego gimnazjum

Zespół w składzie: Alicja Jałoszyńska, Julia Kupisz i Hubert Kustosz pod opieką nauczyciela Dariusza Jałoszyńskiego zakwalifikował się do ścisłego finału (6 zespołów) zostając laureatem Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” organizowanym przez Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach i został zaproszony na uroczystą galę wręczania nagród. Uroczysta gala wręczania nagród odbyła się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu 13 czerwca 2017 r. Projekt historyczny uczniów naszego gimnazjum pt. „(Nie)zapomniany grób – historia żołnierskiej mogiły” zdobył II miejsce w konkursie pokonując 62 konkurencyjnych projektów nadesłanych z całej Polski (14 województw).

Uczniowie mieli także wcześniej możliwość zwiedzania wraz z przewodnikiem Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu oraz stary i nowy cmentarz jeńców wojennych.

Ideą konkursu jest rozbudzenie zainteresowania miejscami pamięci, obiektami i znakami, ich współczesnym stanem i historią. Także takich miejsc, które jeszcze tkwią w niepamięci. 

Konkurs miał charakter otwarty i przystąpić do niego mogli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele. W tejże edycji konkursu nadesłano rekordową ilość 63 prac a Jury Konkursu je oceniające podkreślało wyjątkowo wysoki ich poziom naukowy i merytoryczny.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody pieniężne oraz mogli wysłuchać wiele bardzo miłych słów na temat swojego projektu zarówno ze strony członków Jury Konkursu, jak i przedstawicieli władz rządowych i samorządowych Województwa Opolskiego. Mieli także możliwość opowiedzenia o swoim projekcie radiu Opole.

Ponadto Jury konkursu zdecydowało się w sposób szczególny wyróżnić te projekty, które zostały poświęcone całkowicie lub w istotnym stopniu tematyce jenieckiej. Opiekunowie tych projektów, w tym Dariusz Jałoszyński, otrzymali nagrody książkowe.

Konkurs odbył się pod patronatem:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 • Fundacji PKO Bank Polski,

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

 • Starostwa Powiatowego w Opolu,

 • Starostwa Powiatowe w Strzelcach Opolskich,

 • Rady Miasta Opole,

 • Kuratorium Oświaty w Opolu,

 • Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, oddział w Opolu.

Patronat medialny objęli:

 • Telewizja Polska w Opolu,

 • Radio Opole,

 • Radio Doxa,

 • Nowa Trybuna Opolska”.

Dariusz Jałoszyński