W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej popularnie zwanego Dniem Nauczyciela w naszej szkole odbył się apel, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje talenty w krótkiej inscenizacji teatralno-wokalnej. Przedstawienie, które przygotowali Pani Dorota Zielińska i Pan Waldemar Klemenski miało oczywiście na celu uczczenie Dnia Edukacji Narodowej. Po występie uczniowie wręczyli kwiaty wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Swoje życzenia oraz kwiaty przekazali również rodzice naszych uczniów. Po apelu przewodnicząca Rady Rodziców Pani Julita Dobrzeniecka zaprosiła wszystkich pracowników na słodki poczęstunek.
Gościem dzisiejszej uroczystości był ksiądz proboszcz Roman Dutko, który również złożył wszystkim szczere i piękne życzenia. Oby się spełniły!