14 października nauczyciele i pracownicy szkół w całym kraju obchodzili swoje święto. Z tej okazji 15 października odbył się uroczysty apel przygotowany przez Samorząd Uczniowski, nad którym opiekę sprawuje Pani Dorota Zielińska. Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły otrzymał po dwie piękne róże – jedną od SU, drugą od Rady Rodziców. Na uroczystość przybyli też zaproszeni goście: Pan Wójt Mieczysław Mularczyk, z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Marian Świderski oraz Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Krzysztof Łukjaniuk, a także emerytowani pracownicy szkoły. Po apelu Przewodniczący RR zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek, który był miłym akcentem na zakończenie dnia. Galeria