Tematyka tegorocznych rekolekcji skupiła się wokół postaci papieża Jana Pawła II, który zostanie kanonizowany w kwietniu tego roku. Podczas zajęć w szkole – po naukach ojca rekolekcjonisty uczniowie przygotowywali prace plastyczne nawiązujące do życia Karola Wojtyły, tworzyli śpiewniki i plakaty. Ostatniego dnia rekolekcji mogliśmy oglądać przedstawienie przygotowane przez koło teatralne, prowadzone przez p. Dorotę Zielińską. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”