W dniu 18 marca 2017 roku w Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach odbyła się VI edycja Powiatowej Gimnazjady Języka Angielskiego i Niemieckiego, której organizatorami były Panie: Dyrektor Gimnazjum Renata Kozicka, Renata Golczyk-Maksymiec oraz Ewelina Urban. Udział w konkursie wzięło ponad 100 uczniów z gimnazjów powiatu pyrzyckiego, tj: Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach, Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach, Gimnazjum w Bielicach, Zespołu Szkół w Kozielicach, Zespołu Szkół w Lipianach.

Uczestnicy Gimnazjady mieli za zadanie rozwiązać test sprawdzający ich znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Po zmaganiach językowych uczestnicy konkursu, ich opiekunowie oraz goście zaproszeni zostali na poczęstunek.

Na Gimnazjadzie obecni byli Wójt Gminy Przelewice Pan Mieczysław Mularczyk oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice Pan Marian Świderski, którzy wraz z Panią Renatą Kozicką, wręczyli nagrody zwycięzcom.

Najlepszymi okazali się:

  • W kategorii język angielski klasy pierwsze:

I – Sara Seweryn (Społeczne Gimnazjum Pyrzyce);
II – Jędrzej Rękawek (ZS Lipiany);
III – Zofia Kustosz (Gimnazjum Przelewice)

  • W kategorii język angielski klasy drugie:

I – Wiktoria Wilk (ZS Lipiany);
II – Martyna Rędzikowska (PG Bielice);
III – Jakub Ciepliński (ZS Lipiany)

  • W kategorii język angielski klasy trzecie:

I – Monika Ramel (PG Pyrzyce);
II – Marta Chojnacka (Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach);
III – Hubert Kustosz (Gimnazjum Przelewice)

  • W kategorii język niemiecki klasy pierwsze:

I –Leonora Gapys (PG Bielice);
II – Jakub Wołowiec (Społeczne Gimnazjum Pyrzyce);
III – Natalia Depko (Gimnazjum Przelewice)

  • W kategorii język niemiecki klasy drugie:

I – Marcelina Łukjaniuk (Gimnazjum Przelewice);
II – Jędrzej Kowalski
(Społeczne Gimnazjum Pyrzyce);
III – Diakowski Mikołaj
(Społeczne Gimnazjum Pyrzyce)

  • W kategorii język niemiecki klasy trzecie:

I – Justyna Michalska (Gimnazjum Przelewice);
II – Bogumił Nowysz (Społeczne Gimnazjum Pyrzyce);
III – Sebastian Zeuge (PG Bielice)

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Mieczysławowi Mularczykowi – Wójtowi Gminy Przelewice, Radzie Gminy Przelewice, Panu Grzegorzowi Maksymcowi, Panu Arkadiuszowi Urbanowi, księgarni Educatio ze Szczecina oraz Wydawnictwu Pearson Education za wsparcie finansowe i ufundowanie nagród w konkursie. Ponadto dziękujemy Paniom: Oldze Rusieckiej oraz Bożenie Malickiej za przygotowanie zadań konkursowych oraz Panu Bogusławowi Pecuchowi za pomoc w organizacji imprezy.

Ewelina Urban