19 marca 2016 r. odbyła się piętnasta już edycja konkursu matematycznego dla gimnazjalistów organizowanego pod nazwą „Gimnazjada Matematyczna Powiatu Pyrzyckiego”. Co roku organizatorem konkursu jest inne gimnazjum z terenu naszego powiatu. W tym roku to nasza szkoła była gospodarzem konkursu. Tradycją stało się już, że jubileuszowe edycje gimnazjady odbywają się w Gimnazjum w Przelewicach. W naszych murach miały miejsce zmagania podczas pierwszej, piątej, dziesiątej i teraz piętnastej Gimnazjady Matematycznej Powiatu Pyrzyckiego!

Formuła konkursu zakłada, iż na każdym poziomie edukacyjnym szkoła może wystawić maksymalnie 4 zawodników. W tym roku do rywalizacji stanęło 7 szkół:
1. Gimnazjum Publiczne w Pyrzycach
2. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach
3. Gimnazjum Społeczne w Pyrzycach
4. Gimnazjum im. OZP w Przelewicach
5. Gimnazjum ZS im. Jana Pawła II w Bielicach
6. Gimnazjum ZS im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach
7. Gimnazjum ZS w Lipianach

W konkursie wzięło udział w sumie 78 uczniów (po 26 na każdym poziomie edukacyjnym). Każdy uczeń otrzymał do rozwiązania w czasie 90 minut, arkusz zawierający 25 pytań zamkniętych oraz 3 zadania otwarte, za które łącznie można było uzyskać max 40 punktów.
W tym roku już po raz drugi autorką zadań była jedna z inicjatorek powstania gimnazjady – emerytowana nauczycielka matematyki z gimnazjum w Przelewicach Pani Maria Kaczmarek.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Powołane komisje wyłoniły zwycięzców. Niestety tylko troje uczniów na każdym poziomie mogło „stanąć na podium”, a wyniki tych najlepszych różniły się naprawdę niewielką ilością punktów. Nagrody oraz dyplomy zwycięzcom wręczyli Pani Dyrektor Renata Kozicka oraz Pan Wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk, który podziękował również wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu oraz ufundował dla nich skromne upominki.

Reprezentanci przelewickiego gimnazjum również stanęli na podium wśród zwycięskiej dziewiątki:
Gabor Łukjaniuk z klasy III zajął II miejsce na poziomie klas trzecich, zaś
Marcelina Łukjaniuk z kl. I zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej, co jest ogromnym sukcesem i powodem do dumy dla nas wszystkich.
Jednak na gratulacje zasługują również pozostali uczestnicy, którzy osiągnęli wyniki na tyle wysokie, aby uplasować nasze gimnazjum na III miejscu w rywalizacji ogólnej szkół. Jest to dla nas wielki sukces i powód do radości. Ranking szkół przedstawia się następująco:
1. Gimnazjum Publiczne Pyrzyce – 30,3 pkt.
2. Gimnazjum Społeczne Pyrzyce – 27,8 pkt.
3. Gimnazjum w Przelewicach – 25,8 pkt.
4. Gimnazjum w Bielicach – 24,4 pkt.
5. Gimnazjum w Lipianach – 21,5 pkt.
6. Gimnazjum MS w Pyrzycach – 14,2 pkt.
7. Gimnazjum w Kozielicach – 14,0 pkt.
Niezmiernie cieszymy się, że mamy tak zdolnych matematycznie i pracowitych uczniów. Wszyscy uczniowie reprezentujący gimnazjum w Przelewicach zostali wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych, zaś na Gimnazjadzie wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy, a byli to:

Z klas I:
1. Maria Kontroniewicz
2. Łucja Konecka
3. Marcelina Łukjaniuk
4. Olimpia Kustosz

Z klas II:
1. Natalia Janczukiewicz
2. Hubert Kustosz
3. Robert Streflik
4. Joanna Mudiuk

Z klas III:
1. Gabor Łukjaniuk
2. Adrian Malewicz
3. Patrycja Smyka
4. Aleksandra Nowakowska

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy również Pani Dyrektor Renacie Kozickiej oraz sponsorom, którzy wsparli nas w organizacji konkursu: Firmie Agrolex z Pyrzyc, Firmie Dom Weselny Gracja w Żukowie, Burmistrzowi Miasta Lipiany – Krzysztofowi Boguszewskiemu oraz Wójtowi Gminy Przelewice Mieczysławowi Mularczykowi.

Organizatorzy: Sylwia Mularczyk, Agnieszka Szydło-Kowalińska, Bogusław Pecuch