20-letnia historia gimnazjum dobiegła końca. Ostatni absolwenci opuścili mury naszej szkoły.
W tej wzruszającej uroczystości towarzyszyli nam goście: Wójt Gminy Pan Mieczysław Mularczyk, Przewidniczący Rady Gminy Pan Marian Świderski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Olgierd Kustosz, a także czynni i emerytowani nauczyciele naszej szkoły.