Po raz ósmy w sobotę 19 września 2015 roku Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse” zorganizowało złaz, którego celem jest propagowanie walorów turystycznych Ziemi Przelewickiej. W imprezie uczestniczyło łącznie 170 młodych turystów. 11 grup ze szkół z gminy Przelewice, gminy Pyrzyce i gminy Barlinek pokonało kilka wyznaczonych tras. Pogoda była jak na zamówienie, sprzyjała miłej wędrówce. Rzeczywiście można było podziwiać piękne krajobrazy. Do godziny 11:00 grupy dotarły do mety, czyli do Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach. Tutaj czekały na nich zadania konkursowe: namalowanie kredą rysunku nt. „Lato”, rozpoznanie obiektów z terenu gminy Przelewice oraz wzięcie udziału w konkurencji sportowej. Rozstrzygnięto także konkurs na najzabawniejsze zdjęcie grupy uczestniczącej w złazie. Jury w składzie: Wójt Gminy Przelewice Pan Mieczysław Mularczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie Pan Krzysztof Jessa oraz Pani Renata Kozicka – Prezes Stowarzyszenia oceniło zdjęcia. Za najciekawsze uznano fotografie wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie oraz uczniów ze szkoły w Jesionowie. Najwięcej punktów za wszystkie konkurencje zebrała grupa z przelewickiego gimnazjum pod opieką Pani Agnieszki Szydło-Kowalińskiej. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom złazu, opiekunom młodzieży, pracownikom Gim. OZP za pomoc w zorganizowaniu imprezy i wyrażają nadzieję, że za rok w dobrych humorach spotkamy się ponownie. To udane przedsięwzięcie powiodło się dzięki dotacji Gminy Przelewice. Teofila Guc
Galeria zdjęć