W dniu 20.02.2002r. odbyła się I Gimnazjada Matematyczna Gimnazjów Ziemi Pyrzyckiej. Gospodarzem imprezy było Publiczne Gimnazjum w Przelewicach, W zawodach wzięło udział 74 uczniów klas I – III reprezentujących wszystkie gimnazja Powiatu Pyrzyckiego oraz Gimnazjum w Kołbaczu (łącznie 7 gimnazjów). Uczestnicy rozwiązywali test oraz zadania otwarte w trzech poziomach odpowiadających poszczególnym klasom. Zadania dla uczniów przygotowały nauczycielki pyrzyckich szkół średnich Panie Grażyna Krawczyk i Jolanta Günther. Najbardziej zacięta rywalizacja miała miejsce wśród uczniów klas III i II, gdyż o klasyfikacji przy równej ilości punktów zadecydowały wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań otwartych.

 

Najlepsze wyniki osiągnęli: kolejno w kategoriach klas III, II, I

 

1. Michał Szagański 24pkt. PG Przelewice
2. Pituch Jan 24pkt. PG Warnice
3. Kocanowska Ewa 23pkt. PG Bielice
3. Kaczmarek Karolina 23pkt. PG Przelewice

 

1. Dziugieł Ewa 19pkt. PG Warnice
2. Michalska Barbara 18pkt. PG Pyrzyce
3. Łapczyński Jakub 18pkt. PG Lipiany

 

1. Urbańska 
Marta
26pkt. PG Warnice
2. Tomczak 
Filip
25pkt. PG Lipiany
3. Kozanka-Lipka Agata 23pkt. PG Przelewice

 

Zwycięzcy zostali uhonorowani cennymi nagrodami książkowymi oraz matematycznymi programami komputerowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki oraz nagrody rzeczowe przydatne w nauce matematyki. W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu wszyscy uczestnicy mogli zregenerować swoje siły przygotowanym dla nich słodkim poczęstunkiem.
Zorganizowanie imprezy stało się możliwe dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Pyrzyckiego Stanisława Stępnia, burmistrzów i wójtów gmin. Na podkreślenie zasługuje także zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli matematyki z gimnazjów biorących udział w zawodach.
Gimnazjada matematyczna w odczuciu uczestników oraz nauczycieli towarzyszących drużynom z poszczególnych gimnazjów była bardzo potrzebna i udana. Wszyscy mają nadzieję, że stanie się imprezą organizowaną corocznie. Cieszy fakt, że w czasach zdominowanych przez telewizję, wideo i komputery istnieje dość liczna grupa młodzieży, dla której rozwiązywanie zawiłych matematycznych problemów stanowi atrakcyjny sposob na spędzanie wolnego czasu.


20.09.2002r. w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach odbyło się spotkanie nauczycieli matematyki z gimnazjów powiatu pyrzyckiego. Na spotkaniu ustalono między innymi, 
że następna Gimnazjada Matematyczna odbędzie się 
20 lutego 2003r. w Gimnazjum w Lipianach.


 

20.09.2002r. spotkanie matematyków 
Ziemi Pyrzyckiej
w Gimnazjum w Przelewicach.

Po owocnych obradach 
chwila relaksu w Ogrodzie Dendrologicznym

 

Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie 
i do następnej Gimnazjady.