W ubiegłym roku u nas,
w tym roku 20 lutego 2003r. 
w Zespole Szkół wLipianach, 
57 gimnazjalistów z Przelewic, Lipian, 
Pyrzyc, Bielic i Warnic wzięło udział 
w II Gimnazjadzie Matematycznej 
Powiatu Pyrzyckiego.
Uczniowie startowali 
w trzech grupach wiekowych 
odpowiadających 
trzem klasom gimnazjum.

 

Najlepsi w klasach pierwszych:
Jakub Ociepa – Przelewice
Paulina Gąsiorowska – Przelewice

Marek Grzelakowski – Pyrzyce
Najlepsi w klasach drugich:
Mariusz Michalski – Lipiany
Marta Urbańska – Warnice
Małgorzata Dyła – Pyrzyce

Najlepsi w klasach trzecich:

Anna Łuc – Przelewice
Beata Kamoda – Warnice
Jakub Łapczyński – Lipiany

Organizatorzy nagrodzili też 
najlepszych matematyków 
w każdym z gimnazjów: 
Bartosza Nowaka – Bielice, 
Mariusza Michalskiego – Lipiany, 
Jakuba Ociepę – Przelewice 
Marka Grzelakowskiego – Pyrzyce 
i Beatę Kamodę – Warnice.

Do zobaczenia za rok !!!