VII Złaz Turystyczny Ziemi Przelewickiej odbył się 20 września 2014 r., gromadząc największą, jak dotąd, liczbę uczestników. Po raz pierwszy w Złazie brali udział uczniowie ze szkół powiatu pyrzyckiego a nie tylko z naszej gminy. Uczestnicy mieli do pokonania kilka tras. Niektóre przebyli pieszo, niektóre rowerami. Młodzi ludzie w czasie wędrówki obserwowali otoczenie, przygotowywali piosenkę i mieli sfotografować swoją grupę w zabawnym ujęciu. Kiedy wszyscy dotarli do gimnazjum, mieli jeszcze do wykonania zadania. Były to rozgrywki sportowe, rozpoznawanie obiektów gminy Przelewice, narysowanie na placu kredą jesiennego pejzażu, zaprezentowanie piosenki turystycznej i zdjęcia wykonanego na trasie. Wszyscy wywiązali z tych zadań wzorowo. Po wykonaniu zadań uczestnicy Złazu w doskonałych humorach zasiedli, by posilić się kiełbaską z grilla oraz słodkościami. Impreza zorganizowana została przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”, a środki na jej organizację pochodziły z budżetu Gminy Przelewice.