21 marca 2003r. był niezwykłym dniem w Publicznym Gimnazjum 
w Przelewicach. 
Sale lekcyjne uczniowie każdej klasy udekorowali flagami i godłami państw. Wystrój sal był bardzo różnorodny i niepowtarzalny, 
a tworzyły go między innymi: 
mapy, plansze i tablice ścienne, zbiory widokówek 
i pocztówek, wystawki książek pisarzy i poetów danego narodu, antologie poezji, albumy malarstwa, reprodukcje obrazów,

przewodniki i foldery biur turystycznych, plakaty narodowych drużyn piłkarskich 

i najsłynniejszych piłkarzy, własnoręcznie namalowane rysunki słynnych postaci lub znanych miejsc, komiksy, materiały internetowe oraz inne przedmioty np: zbiory koronek, klocków 
i innych rekwizytów. 
Warto było zajrzeć "do każdego państwa", by obejrzeć tak niezwykłe wystawy, a także spróbować narodowej potrawy…

W świetlicy szkolnej udekorowanej flagami i symbolami Polski i UE
166 uczniów wzięło udział 
w gimnazjalnym referendum.
Za wejściem Polski do Unii Europejskiej wypowiedziało się 66% uczniów, przeciw 34% uczniów.