W dniu 22.03.2016 uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. „LEEUWENHOEK XXI – z mikroskopem do szkół„ organizowanych w ramach programu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z budową i zasadami mikroskopowania przy wykorzystaniu mikroskopu kontrastowo- fazowego. Samodzielnie przygotowane preparaty pozwoliły obejrzeć organizmy żyjące w zbiornikach wodnych na naszym terenie a także florę bakteryjną w jogurcie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i każdy z nich otrzymał na ich zakończenie certyfikat uczestnictwa.