Kolejny rok szkolny za nami. To już przedostatni rok działalności gimnazjum.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęliśmy Mszą św. odprawioną w przelewickim Kościele przez ks. kanonika Romana Dutkę. Następnie uroczystym pochodem ze sztandarem szkoły na czele, udaliśmy się do szkoły na apel. Swoją obecnością zaszczycili nas goście:
– Wójt Gminy – Mieczysław Mularczyk
– Z-ca Wójta – Zbigniew Kupisz
– Przewodniczący Rady Gminy – Marian Świderski
– Radna Rady Gminy – Marcelina Górna
– Ksiądz proboszcz – Roman Dutko
– Przewodniczący Rady Rodziców – Krzysztof Łukjaniuk
a także Rodzice i inni członkowie rodzin naszych uczniów.

Podczas apelu zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen 4,5 i powyżej, a byli to:
KLASA II a:
1. Alicja Bochan-Bochanowicz

KLASA II b:
1. Zofia Kustosz

KLASA III a:
1. Maria Kontroniewicz
2. Łucja Konecka
3. Joanna Radzymińska

KLASA III b:
1. Marcelina Łukjaniuk
2. Julia Kowalczyk
3.Olimpia Kustosz
4. Magdalena Stawicka
5. Wiktoria Balcerak
6. Joanna Ziobrowska

Pani dyrektor podziękowała także rodzicom, którzy przez 3 lata angażowali się w sprawy szkoły i służyli swoją pomocą i życzliwością. Ponadto rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem wręczono listy gratulacyjne.

Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli uczniom wytypowanym przez radę pedagogiczną zaproszenia na uroczystą sesję Rady Gminy, podczas której zostaną im wręczone nagrody za osiągnięcia w nauce (Marcelina Łukjaniuk) oraz aktywną działalność społeczną (Wiktoria Balcerak i Julia Kowalczyk).
Ponadto podziękowali Panu Waldemarowi Klemenskiemu za wzorową organizację Ogólnopolskiego Turnieju BRD oraz drużynie gimnazjum w składzie: Maria Kontroniewicz, Oskar Duk i Kacper Paliwoda – za godne reprezentowanie szkoły i gminy.

Wraz z minionym rokiem szkolnym swoją pracę w gimnazjum zakończyło dwoje nauczycieli: Pan Dariusz Jałoszyński – nauczyciel historii i wos, który zdecydował się przejść na emeryturę oraz Pani Agnieszka Szydło-Kowalińska – nauczycielka matematyki i geografii, która zmienia miejsce zamieszkania i pracy. Z żalem pożegnaliśmy tych dwoje wspaniałych pedagogów.

Łzy wzruszenia i smutku towarzyszyły uczniom klas III i ich wychowawczyniom, kiedy nadszedł czas ostatecznego pożegnania.