W sobotę 24 stycznia 2004r. w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach odbył się konkurs kolęd i piosenek bożonarodzeniowych wykonywanych w języku angielskim. Impreza ta była jednym z elementów projektu "Join us" realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach w ramach programu "English Teaching II" Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida"finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Do konkursu zgłosiło się 15 zespołów i kilkudziesięciu wykonawców z 10 szkół i gimnazjów. 
Na widowni zasiedli: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Chojnie Ryszard Lejman, Wójt Gminy Przelewice Henryk Milewski, Sekretarz Gminy Janusz Wójtowicz, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Wykonawcy oceniani byli za poprawność językową prezentowanych utworów, oprawę muzyczną i wrażenie artystyczne. W kategorii szkół podstawowych zwyciężył zespół "Małe Siermięgi" z Bań, przed szkołą z Kołbacza 
i z Kłodzina. Wśród gimnazjalistów największe uznanie uzyskały solistki z Góralic, przed duetem z Przelewic i zespołem z Barlinka. Zespoły uczestniczące w konkursie zdobyły dla swoich szkół cenne nagrody: slowniki, radiomagnetofony, a każdy z uczestników otrzymał nagrodę książkową oraz upominki.
Na zakończenie konkursu widzowie i uczestnicy obejrzeli przedstawienie pt: "Merlin's magic shop"w wykonaniu uczniów z gimnazjum w Przelewicach .

 

Klasyfikacja końcowa

Szkoły Podstawowe:
I m-ce SP w Baniach
II m-ce SP w Kołbaczu
III m-ce SP w Kłodzinie

Gimnazja:
I m-ce PG w Góralicach
II m-ce PG w Przelewicach
III m-ce PG nr 2 w Barlinku
IV m-ce PG w Choszcznie
V ZS w Kołbaczu – Gimnazjum

Upominki dla uczestników 
konkursu ufundowały 
wydawnictwa Longman i Oxford.