Finał III Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz OZE”

skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i działań przyjaznych dla środowiska oraz zwrócenie uwagi na rozwiązania technologiczne pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z energii: słońca, wiatru, wody, biomasy i energii geotermalnej.

Konkurs składał się z trzech etapów, w których startowały zespoły konkursowe złożony z 2 uczniów, przygotowywanych pod opieką nauczyciela. Zadania konkursowe składały się z trzech etapów:
Etap I – przygotowanie plakatu na temat „Zastosowanie odnawialnych źródeł do produkcji energii”.

Etap II – test wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

Etap III – zadanie praktyczne – 6 drużyn.

24 kwietnia 2018r. w Technikum Kształtowania Środowiska przy Zespole Szkół nr 2 w Szczecinie Dąbiu odbył się III Wojewódzki Konkurs „Mistrz OZE”. Uczniowie z Przelewic, Kołobrzegu i Szczecina sprawdzali swoje umiejętności i wiedzę z zakresu energii odnawialnej. Pierwsze dwa miejsca zajęły zespoły ze Szczecina, trzecie –
z Przelewic. O ostatecznej kolejności decydował 1 pkt.

Pracę komisji konkursowej wsparła Pani dr inż. Joanna Czerwińska, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo – Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi (jednostka ZUT w Szczecinie).

Spośród 29 nadesłanych plakatów na temat „Zastosowanie odnawialnych źródeł do produkcji energii”, komisja konkursowa wybrała 15. Drużyny dwuosobowe przystąpiły do finału, rozwiązując 40 zadań teoretycznych z zakresu fizyki i odnawialnych źródeł energii. Następnie 6 drużyn, z najlepszymi 5 wynikami etapów I i II, awansowało do trzeciego etapu, w którym należało rozwiązać 4 zadania praktyczne (obliczenia i wnioskowanie).

Ostateczna klasyfikacja drużyn finałowych:

Pierwsze miejsce: Wiktoria Iwańczuk i Dominik Ząbczyk; drużyna „Z przyszłości”; Szkoła Podstawowa nr 18 w Szczecinie; opiekun Pan Bogusław Niedostatkiewicz

Drugie miejsce: Julia Bekas i Julia Gacal; drużyna „Energetycy”; Gimnazjum 24 Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie; opiekun: Pani Monika Pieniak

Trzecie miejsce: Julia Kowalczyk i Wiktoria Balcerak; drużyna „Wtyczki”; Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach; opiekun Pan Bogusław Pecuch.

Ostateczna klasyfikacja drużyn finałowych wraz ze szczegółową punktacją:

Lp.

Szkoła

Nazwa drużyny

Skład drużyny

Tytuł plakatu

Opiekun

Etap I

(max. 40)

Etap II

(max. 40)

Etap III

(max. 40)

Razem

Miejsce

1.

Szkoła Podstawowa

nr 18

w Szczecinie

„Z przyszłości” Wiktoria

Iwańczuk

Dominik Ząbczyk

Drzewo

przyszłości

Bogusław

Niedostatkiewicz

35

22

35

92

1

2.

Gimnazjum 24

Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie

„Energetycy” Julia Bekas Energia

Odnawialna

Monika Pieniak

39

26

26

91

2

Julia Gacal

3.

Gimnazjum im.

Olimpijczyków

Ziemi Przelewickiej

w Przelewicach

„Wtyczki” Julia Kowalczyk

Wiktoria Balcerak

Ziemia pod

prądem

Bogusław Pecuch

40

20

30

90

3

 

Opiekun drużyny: Bogusław Pecuch