Tradycyjnie już w przeddzień zakończenia roku szkolnego organizowany jest apel, podczas którego wręczane są nagrody za osiągnięcia pozaedukacyjne. Nagradzane są sukcesy sportowe i wszelkie inne, nie związane z nauką, ale również wymagające samozaparcia, wysiłku, chęci i talentu. W tym roku zostały dodatkowo wręczone nagrody za najlepsze wyniki w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nagrody i dyplomy wręczył pan Janusz Wójtowicz.