W miniony piątek zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Kolejny rocznik absolwentów opuścił mury naszego gimnazjum. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, na który przybyli wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także rodzice oraz zaproszeni goście: Ksiądz Proboszcz Roman Dutko, Z-ca Wójta Gminy Przelewice Pan Zbigniew Kupisz, który wystąpił w imieniu Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka, Przewodniczący Rady Gminy Przelewice Pan Jarosław Smyka, Z-ca Przewodniczącego RG Pan Marian Świderski oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Krzysztof Łukjaniuk. Podczas uroczystości wychowawcy klas wręczyli nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom szkoły. Tradycyjnie program artystyczny przygotowały klasy trzecie. Dekoracja nawiązywała do motywów kaszubskich, na co wpływ miała tegoroczna wycieczka, którą odbyły klasy trzecie. Po zakończeniu części oficjalnej wychowawcy spotkali się ze swoimi wychowankami w klasach, gdzie rozdano pozostałe świadectwa. Galeria zdjęć