W przeddzień zakończenia roku szkolnego tradycyjnie już odbył się apel podczas którego wręczono uczniom nagrody za 100% frekwencję, osiągnięcia sportowe, udział w akcji „Odzysk” oraz inne osiągnięcia – poza osiągnięciami edukacyjnymi. Nagrody za najwyższe średnie został wręczone na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.