interreglogo

Mój Świat-polsko-niemieckie warsztaty robotyki”

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Mój świat – polsko-niemieckie warsztaty robotyki

W dniach 29 – 31 maja 2017 roku dwunastoosobowa grupa uczniów z Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach wraz z Paniami: Eweliną Urban i Dorotą Zielińską odwiedziła szkołę w Woldegk w Niemczech aby zrealizować projekt Mój świat – polsko-niemieckie warsztaty robotyki dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg. Koordynatorem projektu był dyrektor szkoły w Woldegk Pan Christiam Marg.

Warsztaty w Niemczech były odpowiedzią na wcześniejsze, realizowane w Przelewicach w listopadzie ubiegłego roku. Podczas trzydniowego pobytu w Woldegk uczniowie dwóch szkół, podzieleni na mieszane grupy polsko-niemieckie, uczestniczyli w różnorodnych zajęciach warsztatowych, które miały na celu nie tylko podtrzymać przyjaźnie zawiązane pomiędzy polskimi i niemieckimi uczniami podczas pobytu w Polsce, ale również zwrócić ich uwagę na wpływ nowoczesnej technologii na życie we współczesnym świecie.

Wizytę rozpoczęliśmy od zaznajomienia się z programem warsztatów, ich celami oraz zwiedzaniem szkoły w Woldegk. Naszymi przewodnikami byli niemieccy uczniowie. Zwiedziliśmy również muzeum młynów wiatrowych oraz miasto Woldegk. Następnie udaliśmy się do firmy Rinder Allianz, w której pokazano nam jak wykorzystuje się nowoczesną technologię w codziennej pracy. Po tej ciekawej wizycie zarówno polscy jak i niemieccy uczniowie wraz z opiekunami udali się do pensjonatu w Gehren, gdzie oprócz gier i zabaw sportowych uczniowie mieli możliwość lepiej się poznać i wykorzystać swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Następnego dnia uczniowie mieli zmierzyć się z głównym celem projektu, czyli własnoręcznym skonstruowaniem samochodziku na baterię. Zajęcia te były przeprowadzone przez profesora Uniwersytetu w Rostock, który przygotował projekt owego pojazdu i kierował pracą uczniów. Efekty ich pracy były imponujące, ponieważ każdemu z nich udało się skonstruować swój pojazd, który działał. Na koniec dnia polscy uczniowie zostali zaproszeni do domów swoich niemieckich kolegów i koleżanek. Wizyty te wzbudziły wiele emocji, bo uczniowie musieli sami poradzić sobie z porozumiewaniem się nie korzystając z pomocy nauczycieli.

Ostatni dzień projektu to przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych dotyczących przebiegu i oceny warsztatów przez uczniów. Podczas zakończenia projektu obecny był zastępca Burmistrza miasta Woldegk.

Podczas pożegnania obie szkoły wyraziły dalszą chęć współpracy i nadzieję na kolejne projekty w przyszłym roku szkolnym.

Ewelina Urban