W dniach 6, 7 stycznia odbył się 
próbny egzamin gimnazjalny. 
Uczniowie klas trzecich zasiedli przy stolikach 
aby zmierzyć się z zadaniami testu 
humanistycznego 
i matematyczno – przyrodniczego.
Najlepsze wyniki uzyskały:
Szczepanik Katarzyna
Guc Aleksandra
Jessa Katarzyna.