Gimnazjum w Przelewicach

Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach

Category: 2002/2003

18.06.2003r. – „W drodze do sukcesu”

 

Przepis na sukces

Szóstki z piątkami wymieszać z chęciami
doprawić wzorowym zachowaniem,
dodać 2 łyżki ambicji, dosypać inteligencji
wsadzić do głowy na 10 miesięcy,
podawać z kulturą i tolerancją.
Efekt murowany – świadectwo z czerwonym paskiem.

 

 

Szanse na sukces ma każdy! 
nawet jeśli:
* pochodził z rozbitej rodziny,
* przebywał w domu dziecka,
* wchodził w konflikty z prawem…

Najważniejsze jest

"wierzyć że,
uda się, zacząć od zera…"

 

DROGA DO SUKCESU:
1. Marzenia
2. Cel
3. Chęci i ambicje
4. Wytrwałość
5. Pracowitość
6. Cierpliwość
7. Wiara w siebie
8. Przezwyciężanie trudności

16.05.2003r. – II Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Zrównoważony Rozwój”

Organizatorem konkursu byli:
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

Finał konkursu odbył się w Gimnazjum.

 

 

 

Laureaci :

1.Katarzyna Ryczeńczyk – Góralice

2. Łukasz Zdanowicz – Łobez

3.Mateusz Molik- G.nr 36 Szczecin

 

Do zobaczenia za rok !!!

30.04.2003r. – Tydzień Ziemi w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach

Oj, Kargule i Pawlaki!! 
Śmieci to prablem nie byle jaki!
Trza by zacząć od podwórka 
i już śmieci będzie górka!
Papier, szkło, butelki PET
nie wyrzucać byle gdzie!
porozdzielac i poskładać,
to się może jeszcze nadać!

21.03.2003r. – Dzień Wiosny w Europie.

 

21 marca 2003r. był niezwykłym dniem w Publicznym Gimnazjum 
w Przelewicach. 
Sale lekcyjne uczniowie każdej klasy udekorowali flagami i godłami państw. Wystrój sal był bardzo różnorodny i niepowtarzalny, 
a tworzyły go między innymi: 
mapy, plansze i tablice ścienne, zbiory widokówek 
i pocztówek, wystawki książek pisarzy i poetów danego narodu, antologie poezji, albumy malarstwa, reprodukcje obrazów,

przewodniki i foldery biur turystycznych, plakaty narodowych drużyn piłkarskich 

i najsłynniejszych piłkarzy, własnoręcznie namalowane rysunki słynnych postaci lub znanych miejsc, komiksy, materiały internetowe oraz inne przedmioty np: zbiory koronek, klocków 
i innych rekwizytów. 
Warto było zajrzeć "do każdego państwa", by obejrzeć tak niezwykłe wystawy, a także spróbować narodowej potrawy…

W świetlicy szkolnej udekorowanej flagami i symbolami Polski i UE
166 uczniów wzięło udział 
w gimnazjalnym referendum.
Za wejściem Polski do Unii Europejskiej wypowiedziało się 66% uczniów, przeciw 34% uczniów.

13.03.2003r. – I Gimnazjada Języka Angielskiego

13 marca 2003r. Publiczne Gimnazjum w Przelewicach 
stało się miejscem rywalizacji uczestników I Gimnazjady Języka Angielskiego. 
W imprezie wzięło udział 33 uczniów z czterech gimnazjów: 
Przelewic, Pyrzyc, Lipian i Kozielic. 
Konkurs składał się z dwóch części: indywidualnej i drużynowej. 
W części indywidualnej uczestnicy musieli poradzić sobie z testem gramatycznym 
i wykazać się umiejętnościami słuchania i mówienia w języku angielskim.

W rywalizacji drużynowej brały udział trzyosobowe zespoły reprezentujące każde gimnazjum. 

Zadania konkursowe polegały na: rozpoznawaniu znanych miejsc w Wielkiej Brytanii, 
przedstawieniu znanych brytyjczyków, 
odgadywaniu wykonawcy i tytułu utworu muzycznego, rozwiązywaniu łamigłówek słownych 
i zagadek geograficznych.

 

W rywalizacji drużynowej tylko nieznaczne różnice punktów zadecydowały o kolejności.

Zwyciężył zespół uczniów z Gimnazjum w Przelewicach, przed zespołami z Pyrzyc, Kozielic

i Lipian.

 

 

Laureaci Gimnazjady
Języka Angielskiego
w części indywidualnej:

1. Piotr Mamos – PG Pyrzyce

2. Agata Wójcicka – PG Lipiany

3. Sara Pałyga – PG Przelewice

Cenne nagrody:radiomagnetofony, programy komputerowe, słowniki i pamiątkowe plakietki dla uczestników gimnazjady 
ufundowali: 
Starosta Powiatu Pyrzyckiego Władysław Dusza, Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński, 
Burmistrz Lipian Boż ena Iwaniuk, Wójt Gminy Przelewice Henryk Milewski, 
Dyrektor Gimnazjum w Lipianach Ryszard Podgórski, Dyrektor Gimnazjum w Pyrzycach Marian Pichan, 
Dyrektor Gimnazjum w Przelewicach Dariusz Łyczek.

 

Do zobaczenia za rok !!!

20.02.2003r. – II Gimnazjada Matematyczna w Lipianach

W ubiegłym roku u nas,
w tym roku 20 lutego 2003r. 
w Zespole Szkół wLipianach, 
57 gimnazjalistów z Przelewic, Lipian, 
Pyrzyc, Bielic i Warnic wzięło udział 
w II Gimnazjadzie Matematycznej 
Powiatu Pyrzyckiego.
Uczniowie startowali 
w trzech grupach wiekowych 
odpowiadających 
trzem klasom gimnazjum.

 

Najlepsi w klasach pierwszych:
Jakub Ociepa – Przelewice
Paulina Gąsiorowska – Przelewice

Marek Grzelakowski – Pyrzyce
Najlepsi w klasach drugich:
Mariusz Michalski – Lipiany
Marta Urbańska – Warnice
Małgorzata Dyła – Pyrzyce

Najlepsi w klasach trzecich:

Anna Łuc – Przelewice
Beata Kamoda – Warnice
Jakub Łapczyński – Lipiany

Organizatorzy nagrodzili też 
najlepszych matematyków 
w każdym z gimnazjów: 
Bartosza Nowaka – Bielice, 
Mariusza Michalskiego – Lipiany, 
Jakuba Ociepę – Przelewice 
Marka Grzelakowskiego – Pyrzyce 
i Beatę Kamodę – Warnice.

Do zobaczenia za rok !!!

28.09.2002r. – Koncert w Filharmonii Szczecińskiej

W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
z wielką przyjemnością zapraszam na wieczór 
z "Czterema Porami Roku" Antonio Vivaldiego
Muzyka łagodzi obyczaje, uwrażliwia na piękno. 
A jak pisał Poeta 
"piękno jest po to, by zachwycało do pracy…"
Koncert adresowany jest głównie do osób, którym bardzo bliskie jest propagowanie życia w zgodzie z przyrodą, 
z pasją służącym ochronie środowiska.
Koncert odbędzie się 28 września 2002r. o godz. 18.00 
w sali Filharmonii Szczecińskiej.

Prezes Zarządu WFOŚiGW
Lech Pieczyński

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie zorganizował 
w Filharmonii Szczecińskiej 
w dniu 28 września 2002 roku koncert "Cztery Pory Roku" Antonio Vivaldiego. Do udziału 
w koncercie zaproszeni zostali uczniowie i opiekunowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich województwa zachodniopomorskiego wyróżniający się działalnością na rzecz ochrony środowiska. 
W zaszczytnym gronie słuchaczy znaleźli się uczniowie 
z Publicznego Gimnazjum 
w Przelewicach.

 

Wspaniała muzyka w wykonaniu młodego skrzypka – Natana Dondalskiego i towarzyszącej Mu Orkiestry Symfonicznej oraz barwna opowieść profesora Mikołaja Szczęsnego wywarła na wszystkich uczestnikach niezapomniane wrażenie.

Dźwięki muzyki Vivaldiego wielu słuchaczom kojarzyć się będą także z … najmniej oczekiwanym gościem koncertu – fruwającym nad muzykami kolorowym żywym motylem.
Nasz pobyt upamiętniliśmy grupowym zdjęciem wykonanym przy popiersiu patrona Filharmonii Szczecińskiej – Mieczysława Karłowicza.

22.06.2002r. – Pierwsi absolwenci gimnazjum 2001/2002

Absolwenci klasy III a
wychowawca Lucyna Surma

Absolwenci klasy III b
wychowawca Izabela Łyczek

Absolwenci klasy III c
wychowawca maria Kaczmarek

Absolwenci klasy III d
wychowawca Dariusz Jałoszyński

20.02.2002r. – I Gimnazjada Matematyczna

W dniu 20.02.2002r. odbyła się I Gimnazjada Matematyczna Gimnazjów Ziemi Pyrzyckiej. Gospodarzem imprezy było Publiczne Gimnazjum w Przelewicach, W zawodach wzięło udział 74 uczniów klas I – III reprezentujących wszystkie gimnazja Powiatu Pyrzyckiego oraz Gimnazjum w Kołbaczu (łącznie 7 gimnazjów). Uczestnicy rozwiązywali test oraz zadania otwarte w trzech poziomach odpowiadających poszczególnym klasom. Zadania dla uczniów przygotowały nauczycielki pyrzyckich szkół średnich Panie Grażyna Krawczyk i Jolanta Günther. Najbardziej zacięta rywalizacja miała miejsce wśród uczniów klas III i II, gdyż o klasyfikacji przy równej ilości punktów zadecydowały wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań otwartych.

 

Najlepsze wyniki osiągnęli: kolejno w kategoriach klas III, II, I

 

1. Michał Szagański 24pkt. PG Przelewice
2. Pituch Jan 24pkt. PG Warnice
3. Kocanowska Ewa 23pkt. PG Bielice
3. Kaczmarek Karolina 23pkt. PG Przelewice

 

1. Dziugieł Ewa 19pkt. PG Warnice
2. Michalska Barbara 18pkt. PG Pyrzyce
3. Łapczyński Jakub 18pkt. PG Lipiany

 

1. Urbańska 
Marta
26pkt. PG Warnice
2. Tomczak 
Filip
25pkt. PG Lipiany
3. Kozanka-Lipka Agata 23pkt. PG Przelewice

 

Zwycięzcy zostali uhonorowani cennymi nagrodami książkowymi oraz matematycznymi programami komputerowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki oraz nagrody rzeczowe przydatne w nauce matematyki. W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu wszyscy uczestnicy mogli zregenerować swoje siły przygotowanym dla nich słodkim poczęstunkiem.
Zorganizowanie imprezy stało się możliwe dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Pyrzyckiego Stanisława Stępnia, burmistrzów i wójtów gmin. Na podkreślenie zasługuje także zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli matematyki z gimnazjów biorących udział w zawodach.
Gimnazjada matematyczna w odczuciu uczestników oraz nauczycieli towarzyszących drużynom z poszczególnych gimnazjów była bardzo potrzebna i udana. Wszyscy mają nadzieję, że stanie się imprezą organizowaną corocznie. Cieszy fakt, że w czasach zdominowanych przez telewizję, wideo i komputery istnieje dość liczna grupa młodzieży, dla której rozwiązywanie zawiłych matematycznych problemów stanowi atrakcyjny sposob na spędzanie wolnego czasu.


20.09.2002r. w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach odbyło się spotkanie nauczycieli matematyki z gimnazjów powiatu pyrzyckiego. Na spotkaniu ustalono między innymi, 
że następna Gimnazjada Matematyczna odbędzie się 
20 lutego 2003r. w Gimnazjum w Lipianach.


 

20.09.2002r. spotkanie matematyków 
Ziemi Pyrzyckiej
w Gimnazjum w Przelewicach.

Po owocnych obradach 
chwila relaksu w Ogrodzie Dendrologicznym

 

Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie 
i do następnej Gimnazjady.

 

Zakończenie roku szkolnego

Hurrraaaaa, koniec szkoły

Gimnazjum w Przelewicach 2016 r. Copywrite by Webmayster