Gimnazjum w Przelewicach

Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach

Category: 2013/2014 (Strona 1 z 3)

Podsumowanie projektu „Z językiem niemieckim za pan brat”

Projekt „Z językiem niemieckim za pan brat” realizowany na terenie Gminy Przelewice rozpoczął się w marcu, a zakończył w czerwcu 2014 r. Celem projektu była nauka oraz pogłębianie znajomości języka niemieckiego poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz warsztatach polsko-niemieckich. Uczestnikami projektu byli uczniowie ze szkół podstawowych w Jesionowie, Kłodzinie i Żukowie oraz z gimnazjum w Przelewicach, którzy uczęszczali na te zajęcia w swoich szkołach. Uczniowie zostali wyposażeni w materiały niezbędne do nauki, a zajęcia przeprowadzane były przez wykwalifikowanych nauczycieli. Polsko-niemieckie warsztaty językowe odbywały się trzykrotnie, za każdym razem w pałacu przy ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach, i trwały od poniedziałku do środy. Do udziału w nich zaproszeni zostali uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół w Woldegk oraz Ueckermünde. Warsztaty ze względu na terminy, w których się odbywały, miały różną tematykę. Wiodącym tematem w kwietniu były zbliżające się święta wielkanocne, toteż uczestnicy poznawali słownictwo związane z tym świętem, wykonywali pisanki oraz kartki wielkanocne. Warsztaty majowe miały tematykę sportową, ponieważ gimnazjum w Przelewicach przygotowywało się do uroczystości nadania szkole imienia Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej. Dzieci poznawały dyscypliny sportowe w dwóch językach, prezentowały je na sporządzanych przez siebie plakatach oraz uczestniczyły w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej. Trzecie, ostatnie już warsztaty, odbywały się pod hasłem „Z ekologią na ty”. Młodzież wykonywała gniazda z materiału przyniesionego z ogrodu, wykonywała figurki ptaków z masy solnej, a także uczestniczyła w konkursie „Las pachnący żywicą”. Dzieci i młodzież pracowali za każdym razem w grupach mieszanych i niezależnie od tematyki zajęć warsztatowych bawili się w różne zabawy poznawcze i integracyjne, które pozwalały na pokonywanie bariery językowej i sprzyjały zawieraniu nowych znajomości. Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia 2007-2013 oraz budżetu państwa.

24. 06. 2014 Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W wyborach do SU wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele. Po II turze wyborów, nową przewodniczącą SU została Agata Gębicz z kl. II c

26. 06. 2014 Apel z wręczeniem nagród

Tradycyjnie już w przeddzień zakończenia roku szkolnego organizowany jest apel, podczas którego wręczane są nagrody za osiągnięcia pozaedukacyjne. Nagradzane są sukcesy sportowe i wszelkie inne, nie związane z nauką, ale również wymagające samozaparcia, wysiłku, chęci i talentu. W tym roku zostały dodatkowo wręczone nagrody za najlepsze wyniki w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nagrody i dyplomy wręczył pan Janusz Wójtowicz.

Projekt „Z językiem niemieckim za pan brat”

W marcu 2014 r. na terenie gminy Przelewice rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Z językiem niemieckim za pan brat”. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Jesionowie, Kłodzinie i Żukowie oraz z gimnazjum w Przelewicach, a jego celem jest nauka oraz pogłębienie znajomości języka niemieckiego. W zajęciach językowych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli uczestniczy ogółem 54 uczniów. W ramach projektu przewidziane są polsko – niemieckie warsztaty językowe, a do udziału w nich zostali również zaproszeni uczniowie z zaprzyjaźnionych niemieckich szkół w Woldegk i Ueckermünde. R. Golczyk – Maksymiec Galerie zdjęć: Warsztaty językowe 7 – 9 kwietnia 2014
Warsztaty językowe 12 – 14 maja 2014
Warsztaty językowe 02 – 04 czerwca 2014
Podsumowanie projektu

12. 06. 2014 r. Zawody strażackie

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Przelewic, dnia 12 czerwca 2014 r. zorganizowali dla uczniów klas I i II, konkurs strażacki. Każda klasa uczestniczyła w zadaniach zorganizowanych w 4 grupy – stacje: test wiedzy, rozpoznawanie sprzętu, zadanie bojowe, zabawa. Uczniowie świetnie się bawili i przy okazji mogli się wiele nauczyć. Wyniki u konkursu zostaną ogłoszone 26 czerwca 2014 r.

10. 06. 2014 Teatr „Kurtyna” – „Dlaczego milczeliście?”

10 czerwca na godzinie wychowawczej, uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu teatru „Kurtyna” z Krakowa, pt. „Dlaczego milczeliście?”. Spektakl poruszał bardzo ważne kwestie społecznej akceptacji dla pijanych kierowców, obojętności i znieczulenia na krzywdę ludzką.

06. 06. 2014 r. Uroczystość nadania imienia szkole

W życiu każdego człowieka są wyjątkowe chwile, które na zawsze zapisują się w jego sercu i pamięci. Takim wydarzeniem dla uczniów, rodziców, grona pedagogicznego, pracowników i absolwentów Publicznego Gimnazjum w Przelewicach stało się nadanie szkole imienia Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej. Przygotowania do tej niezwykłej uroczystości trwały kilka miesięcy, a ich ukoronowaniem była oficjalna ceremonia. Patronami szkoły zostali Olimpijczycy Ziemi Przelewickiej. Na naszym terenie wychowywało się i dorastało troje olimpijczyków: Danuta Bartoszek, Wojciech Matusiak oraz Paweł Januszewski. Z jednej małej gminy aż troje sportowców dostąpiło wyróżnienia, o jakim marzy wiele młodych osób rozpoczynających przygodę ze sportem. 06 czerwca 2014r. o godzinie 8.30 uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy, rodzice i zaproszeni goście udali się do Kościoła pod wezwaniem MB Królowej Polski w Przelewicach na uroczystą mszę świętą, która rozpoczęła się o godzinie 9.00. Przewodniczył jej ksiądz kanonik Roman Dutko, a wśród koncelebrantów był ksiądz kanonik Mirosław Gębicki, ksiądz Ryszard Krauze oraz ksiądz Adam Polanowski. Przewodniczący Rady Rodziców – pan Krzysztof Łukjaniuk poprosił księdza proboszcza o modlitwę w intencji społeczności szkolnej oraz poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru. W liturgii mszy świętej udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Dyrektor szkoły – pani Renata Kozicka podziękowała księdzu proboszczowi za modlitwę w intencji całej społeczności szkolnej oraz za poświęcenie sztandaru. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Publicznego Gimnazjum w Przelewicach. Na czele kolumny szedł poczet sztandarowy, poczet flagowy oraz poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół. Bezpieczne przejście ulicami Przelewic zapewnili strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Oficjalna część tej niezwykłej ceremonii, prowadzona przez panią Teresę Wierzbowską i pana Dariusza Jałoszyńskiego, odbyła się w specjalnie na ten dzień przygotowanej i przystrojonej sali gimnastycznej naszej szkoły. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się wprowadzeniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej i pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor – Renata Kozicka, która przywitała gości i przedstawiła historię, dorobek oraz patronów szkoły. W uroczystości uczestniczyli m.in.: pan Wojciech Matusiak z małżonką, pan Paweł Januszewski z rodzicami, pani Marianna Piotrowska (mama pani Danuty Bartoszek), pan dr Stanisław Krawiec – Członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Stanisław Kopeć – Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej wraz z Członkami Zarządu, pan Marcin Kuduk – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, pan Wiktor Tołoczko – Starosta Powiatu Pyrzyckiego, pan Marek Kibała – Wójt Gminy Przelewice, pan Marian Świderski – Przewodniczący Rady Gminy Przelewice, Radni Gminy Przelewice, Christian Marg z żoną – Dyrektor Regionale Schule mit Grundschule w Woldegk, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, Prezesi Klubów Olimpijczyka, pani Maria Syczewska – Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, Olimpijczycy, emerytowani dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum, emerytowani nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Przelewicach, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie. Kolejnym niezwykle ważnym momentem uroczystości było odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice – pana Mariana Świderskiego Aktu Nadania Publicznemu Gimnazjum w Przelewicach imienia Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej i wręczenie go Pani Dyrektor Renacie Kozickiej. Ponadto przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar szkoły Wójtowi Gminy Przelewice – panu Markowi Kibale, który przekazał go pani Renacie Kozickiej. Następnie sztandar został przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Przewodniczący Rady Rodziców odczytał Akt Ufundowania Sztandaru i przekazał go Pani Dyrektor. Kolejnym punktem była prezentacja sztandaru szkoły oraz ślubowanie uczniów. Po tej wzruszającej chwili głos zabrali nasi szacowni goście, którzy złożyli gratulacje i serdeczne życzenia z okazji nadania imienia szkole. Pani Edyta Kobus odczytała list przesłany nam przez panią Danutę Bartoszek, która niestety nie mogła uczestniczyć w uroczystości. Przygotowując się do nadania imienia szkole, uczniowie poznawali sportowe kariery Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej. Zwieńczeniem tego był konkurs wiedzy o patronach. Podczas uroczystości nadania imienia nagrodziliśmy laureatów. Nagrody wręczyli obecni na ceremonii patroni – pan Wojciech Matusiak i pan Paweł Januszewski. Następnie odbyła się część artystyczna uroczystości przygotowana przez panie: Edytę Kobus i Klaudię Kaczalską oraz pana Waldemara Klemenskiego. Uczniowie przedstawili montaż poetycko-muzyczny, który promował idee olimpijskie i dokonania naszych patronów. Podczas krótkiej przerwy goście mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą Olimpijczykom Ziemi Przelewickiej. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości uczniowie zostali zaproszeni na lody, a goście na poczęstunek. Nadanie imienia było dla nas niezwykłym świętem, które na zawsze zapisze się nie tylko w historii naszej szkoły, ale przede wszystkim w naszych sercach i pamięci. Cieszymy się, że wysiłek włożony w prace związane z przygotowaniami do tak ważnego dnia zaowocował piękną i wzruszającą uroczystością. Przedsięwzięcie związane z nadaniem imienia szkole nie mogłoby się odbyć bez pomocy i wsparcia sponsorów. Pragniemy, aby wszyscy z Państwa, którzy pomogli nam finansowo lub rzeczowo, przyjęli nasze szczere podziękowania i wyrazy wdzięczności. To dzięki Państwa przychylności i ofiarności możemy się szczycić pięknym sztandarem szkoły oraz zorganizowaniem cudownej uroczystości. Klaudia Kaczalska

07 – 09. 04. 2014 Warsztaty językowe

Powrót do artykułu
Pierwsze warsztaty odbyły się w dniach 07- 09 kwietnia w pałacu w Przelewicach. Tematem przewodnim były zbliżające się Święta Wielkanocne. Uczestnicy wykonywali w grupach polsko-niemieckich pisanki wielkanocne i kartki świąteczne oraz poznawali polskie i niemieckie słownictwo związane z tym świętem. Liczne zabawy poznawcze i integracyjne towarzyszące warsztatom, a także wspólne zwiedzanie przelewickiego gimnazjum i okolicy, umożliwiły uczestnikom z Polski i Niemiec wzajemne poznanie się i zaowocowały nawiązaniem bliższych kontaktów.

12 – 14. 05. 2014 Warsztaty językowe

Powrót do artykułu
W dniach 12.-14.05.2014 miały miejsce kolejne warsztaty polsko – niemieckie. Uczestnikami warsztatów byli tym razem uczniowie ze szkół podstawowych w Jesionowie i Żukowie oraz uczniowie z gimnazjum w Ueckermünde. Warsztaty odbyły się pod hasłem „Sport w moim życiu”. Wybór tematu nie był przypadkowy, gdyż w czerwcu bieżącego roku w gimnazjum w Przelewicach odbędzie się uroczystość nadania szkole imienia „Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej”. Również te spotkanie polskich i niemieckich uczniów zakończyło się pełnym sukcesem.

15. 04. 2014 Misterium Paschalne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych we wtorek 15 kwietnia na godzinie wychowawczej uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły mogli uczestniczyć w Misterium Paschalnym przygotowanym przez uczestników koła teatralnego pod kierownictwem p. Doroty Zielińskiej.

Strona 1 z 3

Gimnazjum w Przelewicach 2016 r. Copywrite by Webmayster