Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Renata Kozicka – dyrektor, język angielski
 2. Magdalena Cupak – pedagog szkolny, logopeda
 3. Renata Golczyk-Maksymiec – język niemiecki
 4. Teresa Wierzbowska – chemia, biologia
 5. Bogusław Pecuch – fizyka, informatyka, matematyka
 6. Edyta Kobus – język polski
 7. Dorota Zielińska – religia, historia
 8. Ewelina Gąsiorowska – język angielski
 9. Bożena Wiłkowicz – geografia
 10. Stanisław Warejko – wychowanie fizyczne
 11. Waldemar Klemenski – muzyka, plastyka, technika
 12. Beata Szulc-Ogunbiyi – bibliotekarz