Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2017 r.
 • Diagnoza gimnazjalna (możliwa zmiana terminu)

część humanistyczna 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek)

część matematyczno – przyrodnicza 19 grudnia 2017 r. (wtorek)

języki obce 20 grudnia 2017 r. (środa)

 • Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
 • Zakończenie I półrocza 12 stycznia 2018 r.
 • Ferie zimowe 15 stycznia – 28 stycznia 2018 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
 • Egzamin gimnazjalny:

część humanistyczna 18 kwietnia 2018 r. (środa)

część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

język obcy- 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 • Zakończenie zajęć dydaktycznych 22 czerwca 2018 r. (piątek)
 • Wakacje 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

30.04.2017 r. (poniedziałek)

02.05.2018 r. (środa)

04.05.2018 r. (piątek)

01.06.2018 r. (piątek)

06.06.2018 r. (środa)

 • Terminy posiedzeń rad pedagogicznych:
 • Klasyfikacyjna I półrocze 11.01.2018 r. (czwartek) (wystawiane ocen do 10.01.18 g. 1500)
 • Klasyfikacyjna II półrocze 15.06.2018 r. (piątek) (wystawianie ocen do 14.06.18 g. 1500)
 • Podsumowująca 25.06.2018 r. (poniedziałek) (g. 1200)
 • Spotkania z rodzicami:
 • 11.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 1630
 • 21.11.2017 r. (wtorek) (Informacje o zagrożeniach, planowanych ocenach i punktach PSOZ)
 • 31.01.2018 r. (środa) (Podsumowanie I półrocza)
 • 22.03.2018 r. (czwartek)
 • 14.05.2018 r. (poniedziałek) (Informacje o zagrożeniach, planowanych ocenach i punktach PSOZ)