Projekt „Z językiem niemieckim za pan brat” realizowany na terenie Gminy Przelewice rozpoczął się w marcu, a zakończył w czerwcu 2014 r. Celem projektu była nauka oraz pogłębianie znajomości języka niemieckiego poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz warsztatach polsko-niemieckich. Uczestnikami projektu byli uczniowie ze szkół podstawowych w Jesionowie, Kłodzinie i Żukowie oraz z gimnazjum w Przelewicach, którzy uczęszczali na te zajęcia w swoich szkołach. Uczniowie zostali wyposażeni w materiały niezbędne do nauki, a zajęcia przeprowadzane były przez wykwalifikowanych nauczycieli. Polsko-niemieckie warsztaty językowe odbywały się trzykrotnie, za każdym razem w pałacu przy ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach, i trwały od poniedziałku do środy. Do udziału w nich zaproszeni zostali uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół w Woldegk oraz Ueckermünde. Warsztaty ze względu na terminy, w których się odbywały, miały różną tematykę. Wiodącym tematem w kwietniu były zbliżające się święta wielkanocne, toteż uczestnicy poznawali słownictwo związane z tym świętem, wykonywali pisanki oraz kartki wielkanocne. Warsztaty majowe miały tematykę sportową, ponieważ gimnazjum w Przelewicach przygotowywało się do uroczystości nadania szkole imienia Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej. Dzieci poznawały dyscypliny sportowe w dwóch językach, prezentowały je na sporządzanych przez siebie plakatach oraz uczestniczyły w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej. Trzecie, ostatnie już warsztaty, odbywały się pod hasłem „Z ekologią na ty”. Młodzież wykonywała gniazda z materiału przyniesionego z ogrodu, wykonywała figurki ptaków z masy solnej, a także uczestniczyła w konkursie „Las pachnący żywicą”. Dzieci i młodzież pracowali za każdym razem w grupach mieszanych i niezależnie od tematyki zajęć warsztatowych bawili się w różne zabawy poznawcze i integracyjne, które pozwalały na pokonywanie bariery językowej i sprzyjały zawieraniu nowych znajomości. Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia 2007-2013 oraz budżetu państwa.