Od 22 lutego w naszym gimnazjum prężnie działa szkolny radiowęzeł. Został on ufundowany przez rodziców uczniów klas trzecich- absolwentów 2015 r.

Nasi radiowcy tj. Szymon Kupisz, Patryk Wawrowski, Kacper Juzyszyn i Michał Bielka stanowią zgraną i dobrze współpracującą ze sobą grupę, ciekawych, kreatywnych, szybko reagujących na potrzeby chwili. Radiowęzeł sprawił, że nasze gimnazjum daje możliwość zdobycia umiejętności dziennikarskich, informuje, bawi i uczy.

Nad wszystkim czuwa pani Agnieszka Szydło- Kowalińska (opiekunka radiowęzła) i pani Dorota Zielińska (opiekun SU)