ferie

L.p.

Data

Rodzaj zajęć

Odpowiedzialny

1.

15.01.2018

Wyjazd do kina
w Szczecinie.
D. Zielińska

2.

18.01.2018

Angielska noc filmowa. R. Kozicka

3

22.01.2018

Wyjazd do kina w Szczecinie A. Szydło – Kowalińska

4

24.01.2018

Wyjazd na lodowisko i basen do Gorzowa M. Korpowska